Ruszyły pierwsze inwestycje, które realizowane będą przy udziale środków RPO WP dedykowanych dla ROF w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.

Podpisane zostały umowy w ramach których do końca roku 2018 zostanie zrealizowana m.in. przebudowa drogi gminnej Nr 108554 R Palikówka Przycznia (poprzedni Nr drogi 00855R). Przekazanie placu budowy dla zadania nastąpiło 11.09.2017 roku. W ramach inwestycji zostanie wykonane poszerzenie istniejącej drogi gminnej, budowa dwóch zatok autobusowych, chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Przewidywany termin zakończenia prac - połowa 2018 r. Przedsięwzięcia objęte projektem wykonane będą, przy dofinansowaniu 85% kosztów kwalifikowanych.

Listopad 2017 r.