Rady Sołeckie

RADA SOŁECKA SOŁECTWA KRASNE

1. Bronisław Gwizdak

2. Lucjan Krzanicki

3. Bożena Kura

4. Paweł Leśko

RADA SOŁECKA SOŁECTWA MALAWA

1. Kazimierz Kuczma

2. Antoni Maternia

3. Kazimierz Tryczyński

4. Jerzy Wałek

RADA SOŁECKA SOŁECTWA STRAŻÓW

1. Łukasz Kalisiak

2. Katarzyna Kot

3. Aleksander Kuziara

4. Iwona Mazur

RADA SOŁECKA SOŁECTWA PALIKÓWKA

1. Zbigniew Gaweł

2. Roman Golonka

3. Rafał Rzeszutko

4. Wiesław Stępień