Skład VIII kadencja

Skład Rady Gminy Krasne VIII Kadencji

Grzegorz Nowak
Przewodniczący Rady Gminy Krasne
(pełni dyżur w Urzędzie w każdy piątek w godz. 7:30-8:30 w pok. nr 17, II p.)

Joanna Bonowicz
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasne

Wioletta Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasne

Tomasz Bałchan
Radny Rady Gminy Krasne

Agnieszka Baranowska
Radna Rady Gminy Krasne

Andrzej Chwajoł
Radny Rady Gminy Krasne

Józef Fejdasz
Radny Rady Gminy Krasne

Małgorzata Kula
Radna Rady Gminy Krasne

Małgorzata Lorenc-Szpila
Radna Rady Gminy Krasne

Marek Magierski
Radny Rady Gminy Krasne

Artur Międlar
Radny Rady Gminy Krasne

Grzegorz Morycz
Radny Rady Gminy Krasne

Jarosław Tama
Radny Rady Gminy Krasne

Barbara Tekiela
Radna Rady Gminy Krasne

Stanisław Wąs
Radny Rady Gminy Krasne