ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY KRASNE

Do pojemnika/worka żółtego wrzucamy metale i tworzywa sztuczne,  niebieskiego - papier, do zielonego – szkło, do brązowego – odpady ulegające biodegradacji, do czarnego – odpady zmieszane.

Rodzaj odpadu

NALEŻY WRZUCAĆ m.in.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ m.in.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • Plastikowe opakowanie po produktach spożywczych
 • Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach)
 • Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • Aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • Puszki po konserwach
 • Folię aluminiową
 • Metale kolorowe
 • Kapsle, zakrętki od słoików
 • Butelek i pojemników z zawartością
 • Plastikowych zabawek
 • Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • Opakowań po olejach silnikowych
 • Części samochodowych
 • Zużytych baterii i akumulatorów
 • Puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

 • Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • Katalogi, ulotki, prospekty
 • Gazety i czasopisma
 • Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kratki
 • Zeszyty i książki
 • Torby i worki papierowe
 • Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • Kartonów po mleku i napojach
 • Papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet
 • Pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

SZKŁO

 

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek, reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

BIOODPADY

 • Trociny, kora drzew
 • Liście, skoszona trawa, kwiaty
 • Gałęzie drzew, krzewów – rozdrobnione
 • Owoce, warzywa
 • Kości zwierząt
 • Mięsa i padliny zwierząt
 • Oleju jadalnego
 • Odchody zwierząt

ODPADY ZMIESZANE

 • pampersy
 • zużyte gąbki
 • odzież, obuwie
 • odpadów niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Pliki do pobrania Pobierz plik

WNIOSEK NA WYWÓZ POPIOŁU

Gmina Krasne informuje, że od lutego 2020 roku mieszkańcy gminy będą mieli możliwość zbierania popiołów do osobnych pojemników. Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o wypełnienie poniższego wniosku i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Krasnem w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

Mieszkańcom, którzy zadeklarują chęć zbierania popiołów, Gmina Krasne zapewni nieodpłatnie metalowe pojemniki o pojemności ok. 110 litrów za pośrednictwem Zakładu Komunalnego z Sokołowa Małopolskiego.