Testowa zbiórka szkła pochodzącego z gospodarstw zamieszkałych

Początkiem roku ruszyła na terenie naszej gminy w wybranych punktach testowa zbiórka szkła pochodzącego z gospodarstw zamieszkałych.         

Zachęcamy do korzystania z punktów:

  • Palikówka Badunie - 1 pojemnik
  • Palikówka Łącznik - 1 pojemnik
  • Palikówka pętla - 1 pojemnik
  • Krasne - obok stadionu - 2 pojemniki
  • Krasne Wólka - II pętla autobusowa - 1 pojemnik
  • Krasne - za budynkiem Urzędu Gminy Krasne - 1 pojemnik na MAKULATURĘ

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY KRASNE

Worek koloru żółtego – przeznaczony na odpady z tworzyw sztucznych, metalu, papieru oraz opakowań wielomateriałowych.

Worek koloru zielonego – przeznaczony na odpady szkła opakowaniowego

Pojemnik lub czarny worek – przeznaczone na odpady gromadzone w sposób niesegregowany oraz odpady pozostałe po segregacji (frakcja mokra)

WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY

- butelki typu PET,

- opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych,

- opakowania po środkach higieny osobistej oraz chemii gospodarczej,

- reklamówki, worki foliowe i folie,

- kartony, tekturę falistą, gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, książki,

- opakowania z papieru np. papierowe torby, opakowania po produktach spożywczych,

- puszki po napojach, konserwach i innych produktach spożywczych,

- opakowania wielomateriałowe.

- butelki oraz inne opakowania po napojach, sokach, alkoholach, itp.,

- słoiki po przetworach, ketchupach, musztardach i innych produktach spożywczych.

- w przypadku złożenia w deklaracji informacji o gromadzeniu odpadów jako odpadów zmieszanych, w worku należy gromadzić odpady powstałe na terenie nieruchomości,

 

- w przypadku złożenia w deklaracji informacji o gromadzeniu odpadów w sposób segregowany, w worku należy gromadzić odpady pozostałe po segregacji.

NIE WRZUCAMY !!

NIE WRZUCAMY !!

NIE WRZUCAMY !!

- szkła i opakowań szklanych,

- odzieży i tekstyliów,

- resztek żywności,

- trawy, liści oraz innych odpadów ulegających biodegradacji,

- odpadów zabrudzonych ziemią, olejami, farbami itp.,

- materiałów budowlanych i ich opakowań (np. po silikonach, piankach, klejach, farbach i lakierach, cemencie itp.),

- tapet,

- elementów RTV i AGD,

- elementów z tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdów mechanicznych (np. tapicerki samochodowej, zderzaków, itp.),

- baterii i akumulatorów, żarówek,

-odpadów higienicznych (np. pieluch, zabrudzonych chusteczek higienicznych, itp.)

 

- żarówek, lamp neonowych, luster,

- szyb okiennych,

-szyb samochodowych,

- szyb zbrojonych,

- szkła gospodarczego, żaroodpornego, porcelany, fajansu,

- termometrów,

- szklanych opakowań po lekach, itp.

- odpadów problemowych odbieranych w ramach Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.