Sołtysi

SOŁTYS SOŁECTWA KRASNE
Stanisław Falandysz
Krasne 142c
36-007 Krasne
tel. 17 855 53 10
    

SOŁTYS SOŁECTWA MALAWA
Stanisław Wąs
Malawa 513
36-007 Krasne
tel. 17 855 44 67
    

SOŁTYS SOŁECTWA STRAŻÓW
Grzegorz Morycz
tel. 604 592 063
    

SOŁTYS SOŁECTWA PALIKÓWKA
Bogusław Rejman
Palikówka 276
36-073 Strażów
tel. 17 771 13 68