Budowa sieci wodociągowej do działek 627/4,627/3, 629/2, 666/2, 666/3, 666/5, 666/6, 667,715 w Malawie

W ramach przedmiotowej inwestycji, realizowanej w oparciu o pozwolenie na budowę 30/12/2012 z dnia 26.03.2012,w lI kwartale 2015 roku zostało wykonane 320 m sieci wodociągowej wmiejscowości Malawa przy drodze krajowej w sąsiedztwie kopalni gazu.

Budowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 2135/1, 2135/4, 2137/1, 2138, 2139/7, gmina Krasne.

Budowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 2135/1, 2135/4, 2137/1, 2138, 2139/7, gmina Krasne.

Długość nowobudowanej sieci z rur PE ¢ 160: 60,35 mb.

Wartość inwestycji: 13.841,95 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336, 1339/3, 2452, ...

Przebudowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336, 1339/3, 2452, 2523, 771/1, gmina Krasne.

Długość przebudowanego odcinka sieci z rur PE ¢ 160: 136,05 mb.

                                                                 1 hydrant podziemny DN 80 mm

Wartość inwestycji: 31.883,29 zł.

Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Krasne na działkach 1041/1, 1051/2, 1086/2, 1086/5, 1088/3, ...

Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Krasne na działkach 1041/1, 1051/2, 1086/2, 1086/5, 1088/3, gmina Krasne.

Długość przebudowanego odcinka sieci: z rur PE ¢ 160 – 208,95 mb

                                                            z rur PE ¢ 63 – 34,25 mb

                                                            z rur PE ¢ 32 – 24 mb.

                                                           1 hydrant nadziemny DN 80 mm

Wartość inwestycji: 46.093,61 zł.

 

Budowa sieci wodociągowej w Malawie na działkach Nr 1230/1, 214/4, gmina Krasne.

Budowa sieci wodociągowej w Malawie na działkach Nr 1230/1, 214/4, gmina Krasne.

Długość nowowybudowanej sieci z rur PE ¢ 110: 110,3 mb.

Wartość inwestycji: 13.483,00 zł