Gospodarka odpadami

Zbierjący zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

REJESTR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKRTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Sokołów Małopolski, ul. Reymonta (obok placu targowego)

czynny: Poniedziałek 10-18, Sobota 7-12

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

13

25

3

22

7

16

6

25

9

18

8

27

11

20

3

22

12

21

5

24

7

16

7

12

Istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych:

Krasne 746A oraz Malawa 200.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu

Plik PDF w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Krasne

Plik PDF w załączeniu.

Wykaz podmiotów

Wykaz podmiotów, posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Wykaz podmiotów

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej dotyczący działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Miejsca zagospodarowania

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik