Gospodarka odpadami

Zbierjący zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

REJESTR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKRTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Ciepłownicza 11 Rzeszów dla Mieszkańców Gminy Krasne w 2019 r. czynny w godzinach 1000-1800 w dniach:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych:

  • Krasne 746A
  • Malawa 200

 

Osiągnięte poziomy recyklingu

Plik PDF w załączeniu.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Krasne

Plik PDF w załączeniu.

Wykaz podmiotów

Wykaz podmiotów, posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Wykaz podmiotów

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej dotyczący działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Miejsca zagospodarowania

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik