W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem działa

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

/indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne i pedagogiczne/

 

 

Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem

w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00, pok. nr 9 i 10 /budynek Urzędu Gminy/

tel. (0-17) 23 00 260, 23 00 261 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje

 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dyżury w punkcie pełnią:

  • Psycholog - Pani Ewa Rybka-Oktaba /pok. nr 9/
  • Radca prawny - Pani Monika Ziaja /pok. nr 10/
  • Pedagog /socjoterapeutka/ – Pani Ewa  Kloc /w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00 w budynku UG w Krasnem/

Konsultacje psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym,
w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

 

Konsultacje prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np.
w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

 

Konsultacje podegogiczne – możliwość uzyskania przez rodziców i opiekunów informacji na temat metod wychowawczych i opinii jak skutecznie oraz mądrze wychowywać i czerpać satysfakcję z procesu wychowania. Rodzice otrzymują propozycje sposobów pracy z dzieckiem, metody i odpowiednie narzędzia pedagogiczne oraz rozwiązania, które pozwolą im skorygować popełniane niedociągnięcia wychowawcze i zmienią dotychczasowe zachowania dziecka. Również konsultacje dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczymi i uczenia się.

 

czynny w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00*
pok. nr 9 /psycholog/ i 10 /radca prawny/

tel. 17 85 55 932 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,
 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje.

 

Psycholog w miesiącu kwietniu 2019r.

Przyjmuje w dniach:

11.04.2019r.

25.04.2019r.

 

 

 

 

Poradnictwo psychologiczne** – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci
z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

 

 

 

Poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np.
w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

 

Porady udzielane są bezpłatnie.

 

* Psycholog udziela porad co drugi czwartek miesiąca

** Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultację psychologiczną na inny dzień tygodnia, dzwoniąc pod w/w numer telefonu.