W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem działa

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego.

 

 

czynny w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00*
pok. nr 9 /psycholog/ i 10 /radca prawny/

tel. 17 85 55 932 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,
 pod którym można uzyskać szczegółowe informacje.

 

Psycholog w miesiącu lipcu 2017r.

Przyjmuje w dniach:

06.07.2016r. /czwartek/

13.06.2016r. /czwartek/

 

Poradnictwo psychologiczne** – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci
z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

 

 

 

Poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np.
w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

 

Od dnia16.06.2016r. do 14.07.2016r. z powodu urlopu punkt Poradnictwa Prawnego nieczynny

Porady udzielane są bezpłatnie.

 

* Psycholog udziela porad co drugi czwartek miesiąca

** Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultację psychologiczną na inny dzień tygodnia, dzwoniąc pod w/w numer telefonu.