DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Do pobrania:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System gospodarki odpadami na terenie gminy Krasne Więcej ->

 

DEKLARACJE I INFORMACJE 2018 R

Do pobrania:

Wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 2018 rok.

  

DEKLARACJE I INFORMACJE 2017 R

Do pobrania:

Wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 2017 rok.

DEKLARACJE I INFORMACJE 2016 R

Do pobrania:

Wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 2016 rok.