W miesiącu lipcu 2017 roku Gmina Krasne złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Palikówce w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie LDG EUROGALICJA. Wniosek został pozytywnie oceniony przez stowarzyszenie i w chwili obecnej trwa ocena merytoryczna dokonywana przez Urząd Marszałkowski.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie: toru rolkowego o nawierzchni asfaltowej, alejek z kostki brukowej, nawierzchni z kamienia naturalnego, montażu urządzeń placu zabaw, stojaka na rowery, ławek parkowych, koszy na śmieci, stołu betonowego do gry w szachy i gry w ping-ponga oraz nasadzenia.

Planowany termin realizacji to pierwsza połowa 2019 roku.