W miesiącu lipcu 2017 roku Gmina Krasne złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw w Palikówce w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD EUROGALICJA. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Stowarzyszenie i Urząd Marszałkowski. Planowany termin realizacji inwestycji to pierwsza połowa 2019 roku.

Przedsięwzięcie obejmuje zakresem wykonanie: toru rolkowego o nawierzchni asfaltowej, alejek z kostki brukowej, nawierzchni z kamienia naturalnego, montażu urządzeń placu zabaw, stojaka na rowery, ławek parkowych, koszy na śmieci, stołu betonowego do gry w szachy i gry w ping-ponga oraz nasadzenia. 

Przed, kwiecień 2019 r.