Jednostki organizacyjne

Przedszkola publiczne na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Krasne 743A

Dyrektor
Marek Frączek

Wicedyrektor ds. przedszkola
Małgorzata Wilk

tel.17 23 00 311

www.przedszkolekrasne.edupage.org

www.krasne.edu.pl

e-mail:

Gminne Przedszkole
w Malawie
Malawa 199B Brygida Korab tel.17 23 00 320

www.przedszkolemalawa.edupage.org

e-mail:

Gminne Przedszkole
w Strażowie
Strażów 270 Ewa Nowak tel.17 77 11 860

www.gpstrazow.edupage.org

e-mail:

Gminne  Przedszkole
w Palikówce
Palikówka 201 Renata Kunysz tel.17 77 11 382

www.przedszkolepalikowka.edupage.org

e-mail: gpprzedszkolepal@wp.pl

 

Szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Krasnem
Krasne 742

Dyrektor
Marek Frączek

Wicedyrektor
Magdalena Kluz-Międlar

tel.17 85 55 224

www.krasne.edu.pl

e-mail: zsp@krasne.edu.pl

Zespół Szkół w Malawie Malawa 199 Jan Żyłka tel.17 23 00 315

www.zsmalawa.pl

e-mail:

Zespół Szkół w Strażowie Strażów 270 Agata Gunia-Buk tel.17 77 11 854

www.strazow.edu.pl

e-mail:

Zespół Szkół w Palikówce Palikówka 271 Waldemar Kurpaska tel.17 23 00 335

www.zspalikowka.szkolna.net

e-mail:

 

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Krasne 408B Marcin Brzychc tel.17 23 00 275

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnem

Krasne 121 Wioletta Leszczyńska tel.17 23 00 260

link do strony

e-mail:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół Krasne 743B Grażyna Belcyr tel.17 23 00 290

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Krasnem
Krasne 743

Ireneusz Śpiewla
P.O.

tel.17 23 00 345

www.gokkrasne.pl

e-mail: