Jednostki organizacyjne

Przedszkola publiczne na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Krasne 743A

Dyrektor
Marek Frączek

Wicedyrektor ds. przedszkola
Małgorzata Wilk

tel.178555275

www.przedszkolekrasne.edupage.org

www.krasne.edu.pl

e-mail:

Gminne Przedszkole w Malawie Malawa 199B Brygida Korab tel.172300320

www.przedszkolemalawa.edupage.org

e-mail:

Gminne Przedszkole w Strażowie Strażów 270 Ewa Nowak tel.177711860

www.gpstrazow.edupage.org

e-mail:

Gminne  Przedszkole w Palikówce Palikówka 201 Renata Kunysz tel.177711382

www.przedszkolepalikowka.edupage.org

e-mail: gpprzedszkolepal@wp.pl

 

Szkoły podstawowe i gimnazja na terenie Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Krasnem
Krasne 742

Dyrektor
Marek Frączek

Wicedyrektor
Magdalena Kluz-Międlar

tel. 178555224

www.krasne.edu.pl

e-mail: zsp@krasne.edu.pl

Zespół Szkół w Malawie Malawa 199 Jan Żyłka tel.178554225

www.zsmalawa.pl

e-mail:

Zespół Szkół w Strażowie Strażów 270 Agata Gunia-Buk tel.177711854

www.strazow.edu.pl

e-mail:

Zespół Szkół w Palikówce Palikówka 271 Waldemar Kurpaska tel.177711370

www.zspalikowka.szkolna.net

e-mail:

 

Pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Krasne

Nazwa placówki Adres Dyrektor Telefon www/e-mail
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Krasne 408B Marcin Brzychc tel.17 23-00-275

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnem

Krasne 121 Wioletta Leszczyńska tel.17 23-00-260

link do strony

e-mail:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół Krasne 743B Grażyna Belcyr tel.17 23-00-290

link do strony

e-mail:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Krasnem
Krasne 743

Ireneusz Śpiewla
P.O.

tel.17 23-00-345

www.gokkrasne.pl

e-mail: