Publiczny Żłobek w Krasnem

Osoby zainteresowane pracą w Publicznym Żłobku w Krasnem, na stanowiskach:

  • pielęgniarka/położna
  • opiekun
  • młodszy opiekun
  • sprzątaczka 

mogą składać CV w Urzędzie Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, pok. 18, II piętro, w godz. 7:30 - 15:30,

do dnia 22 listopada 2018 r. 


 

Szanowni Państwo,

dobiegają końca prace związane z budową Publicznego Żłobka w Krasnem. W najbliższych dniach przygotowujemy się do wyposażania pomieszczeń, które będą gotowe na przyjęcie najmłodszych mieszkańców naszej gminy już 2 stycznia 2019 roku.

Planujemy, że wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Żłobka w Krasnem będzie można składać od połowy listopada br., zgodnie z zapisami regulaminu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Krasne, w zakładce Jednostki organizacyjne/ Publiczny Żłobek w Krasnem, a także na tablicach ogłoszeń.

Postępowanie rekrutacyjne planujemy zakończyć do połowy grudnia 2018 roku.

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne

 

Załączniki:

Uchwała Nr LV/421/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr LV/422//2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Krasnem.

Uchwała Nr LV/423/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.