Rok 2017

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnem na działkach Nr 612, 613, 638/4, 639/4, gmina Krasne

Długość nowowybudowanej sieci z rur PE DN 110: 55,85 mb; PCV 200: 42,5 mb

Wartość inwestycji: 10 643,93 zł

 

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i wewnętrzną instalacją elektryczną zasilającą przepompownię w Malawie na działkach Nr 797/1, 797/2, gmina Krasne

Długość nowowybudowanej sieci z rur PE DN 110: 34,25 mb; PCV 200: 72,65 mb

Wartość inwestycji: 23 118,01 zł