Rozbudowa budynku ZS w Strażowie

W dniu 14 lutego 2017 r. Wójt Gminy Krasne podpisał z Firmą Remontowo Budowlaną „PIOTROWSKI” umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie - Etap I”  dla potrzeb przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, polegającego na wykonaniu stanu surowego otwartego na działkach nr ew. gr. 501/1 i 501/2.

Na przedmiotowych działkach zlokalizowany jest obecnie budynek Zespołu Szkół oraz budynek przedszkola przeznaczony do rozbiórki po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na 31 października 2017 r. Kontrakt o wartości 921 794,25 zł obejmuje:

  • powierzchnię zabudowy obiektu - 356,6 m2
  • powierzchnie użytkową obiektu - 502,5 m2
  • powierzchnię całkowitą obiektu - 737,9 m2
  • kubaturę budynku - 3687 m3

W dniu 16 lutego 2017 r. nastąpiło oficjalne przekazanie Wykonawcy placu budowy.


Strażów, kwiecień 2018 r.

 Ukończony został I etap rozbudowy związany z pokryciem dachowym. Rozpoczęcie kolejnego etapu rozbudowy budynku ZS w Strażowie, będzie możliwe po zabezpieczeniu przez Radę Gminy Krasne w budżecie środków na ten cel.

Strażów, listopad 2017 r.

Kontynuowane są prace związane z rozbudową budynku ZS w Strażowie pod potrzeby przedszkola 4 oddziałowego. Obecnie trwają roboty związane z montażem konstrukcji dachowej.

Strażów, wrzesień 2017 r.

Strazów, czerwiec 2017 r.

W chwili obecnej trwają roboty ziemne. Wykonano wykopy, ścianę oporową od strony szkoły, dokonano wymiany gruntu pod fundamenty oraz przełożenia przyłączy: energetycznego, gazowego i wod-kan.