Wykaz

02-07-2018
Dot. wynajęcia lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Klubu Rolnika w Malawie. więcej

Wykaz

24-05-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 455/11 położona w obrębie Strażów gm. Krasne stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. więcej