Wykaz

06-12-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. więcej

Wykaz

30-11-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. więcej

Wykaz

22-11-2018
211/2 obręb Malawa, gmina Krasne więcej
1  2