Wykaz

03-10-2019
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne, składająca się z niżej wymienionych działek została przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. więcej

Wykaz

07-06-2019
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne , obejmująca lokal użytkowy, została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. więcej

Wykaz

24-05-2019
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne, została przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat. więcej