Wykaz

10-09-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat (kolejna umowa najmu). więcej

Wykaz

10-09-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Krasne zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku. więcej

Wykaz

02-07-2018
Dot. wynajęcia lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Klubu Rolnika w Malawie. więcej
1  2