PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI STRAŻÓW Z POWODU REMONTU SIECI

DNIA 22 STYCZNIA 2020 R. OD GODZ. 9 DO GODZ. 15

NR BUDYNKÓW:

OD  263 DO 265

OD 266 DO 281 G

OD 338-339 G

OD 341 DO 351

OD 347 DO 350 B

NR 373 

PRZEDSZKOLE STRAŻÓW

 

 

KOMUNIKAT   ZAKŁADU  USŁUG  KOMUNALNYCH 

W  KRASNEM   W   SPRAWIE   WYMIANY  WODOMIERZY

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że w miesiącu styczniu w miejscowości Strażów, 
i Palikówka  prowadzone są odczyty wodomierzy i wystawiane faktury przez pracowników zakładu. Przypominamy, że każdy pracownik posiada legitymację służbową którą winien okazać na żądanie właściciela nieruchomości.

 

UWAGA: Obowiązek wymiany wodomierzy dodatkowych
w budynku (zamontowanych na hydroforach, zliczających ilość ścieków
z ujęcia własnego lub odliczników wody zużytej do podlewania) spoczywa na właścicielach nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny z zakładem, celem umówienia terminu na plombowanie wodomierza dodatkowego (jeśli istnieje i podlegał wymianie).

 

                                                                                                                                                     Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem

                                                                                                                                                     mgr inż. Henryk Horodecki

 


 

INFORMACJA

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że z dniem 01 lipca 2019 r. KASA Zakładu ulega likwidacji. Powodem likwidacji jest brak możliwości spełnienia przez Zakład wymogów przewidzianych dla pomieszczeń kasowych.

 

Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład można dokonywać m.in.
w Banku EBS Krasne (bezpłatnie do końca roku), do którego należy zgłosić się z drukiem wpłaty (z faktury lub samodzielnie wypełnionym).

 

Informujemy, że BANK NIE WYSTAWIA FAKTUR!!

 

Z dniem 01 lipca 2019 r. każdemu klientowi Zakładu przypisany będzie indywidualny nr konta bankowego, na które należy regulować swoje należności za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.  Stosowna informacja o zmianie konta bankowego zamieszczona będzie  na fakturze.


 

 KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zachęca Państwa do zgłaszania aktualnego wskazania wodomierza/-y na skrzynkę elektroniczną:

Dodatkowo, na życzenie Klientów, zwrotnie wysyłamy faktury w formie pliku PDF.

 

BOK  Tel. (17) 23 00 275 w godz. 730 - 1530

(poniedziałek – piątek)

 


 


 

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne:           504 792 021

Drogi powiatowe:    17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:          19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)