OGŁOSZENIE

OFERTA PRACY

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem, 36-007 Krasne 408B zatrudni osobę na stanowisko:

ODCZYTYWACZ WODOMIERZY - INKASENT

Miejsce pracy: teren Gminy Krasne

Wymagania

  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  • Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone zadania
  • Sumienność i dyspozycyjność
  • Własny środek transportu (np. samochód, rower)

Do obowiązków na stanowisku należeć będzie:

  • Dokonywanie odczytów wodomierzy na terenie Gminy Krasne
  • Obsługa zestawu inkasenckiego– wystawianie faktur w terenie
  • Doręczanie faktur, wezwań do zapłaty, upomnień, powiadomień na terenie Gminy Krasne

Oferujemy: 

  • Zatrudnienie na umowę zlecenie
  • Niezbędne przeszkolenie
  • Możliwość zdobycia nowych umiejętności

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem – 36-007 Krasne 121 (budynek Urzędu Gminy w Krasnem – sutereny) w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30.

Telefon - (17) 23 00 275


 

KOMUNIKAT

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

informuje, że trwa obecnie akcja wymiany wodomierzy głównych

z przekroczonym okresem legalizacji.


Pracownicy ZUK w Krasnem przeprowadzają wymiany bez opłat.
Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Zakład.

Informujemy równocześnie, że każdy upoważniony do tego pracownik Zakładu

posiada legitymację służbową wraz ze zdjęciem oraz upoważnieniem.

Dokumenty te jest obowiązany okazać na prośbę Mieszkańców.

 

Tożsamość naszego pracownika możecie Państwo również potwierdzić dzwoniąc
do Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem pod numer telefonu 17 23 00 275.

 

Przypominamy również, że Mieszkańcy posiadający wodomierz dodatkowy

zobowiązani są do jego wymiany po upływie pięciu lat

od daty legalizacji umieszczonej na  wodomierzu.

 


 

KOMUNIKAT

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

informuje, że od 02.10.2017 r.

nastąpiła zmiana Inkasenta dokonującego odczytu wodomierzy.

W celu weryfikacji tożsamości Inkasent posiada przy sobie legitymację służbową wraz ze zdjęciem oraz upoważnieniem.

Dokumenty te jest obowiązany okazać na prośbę Mieszkańców.

Tożsamość naszego pracownika możecie Państwo również potwierdzić dzwoniąc do Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem

pod numer telefonu 17 23 00 275.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy również o pomoc podczas kontaktu naszego pracownika z Państwem - udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz; wskazanie urządzenia itp.

Jednocześnie informujemy, że Inkasent nigdy nie pobiera ani nie przyjmuje opłat za wystawioną fakturę.

W związku z zaistniałą zmianą prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość.

 


Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne:           504 792 021

Drogi powiatowe:    17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:          19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)