PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zawiadamia, że w dniu

29.07.2019 r. (Poniedziałek)

między godz. 800  a  1700

z powodu prac przy rozbudowie sieci wodociągowej w Krasnem nastąpi

czterogodzinna

przerwa w dostawie wody w miejscowości

P a l i k ó w k a

dla budynków o numerach:

od 2 - 26  oraz  133 – 135 A

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

K O M U N I K A T

 

W związku z bardzo dużym rozbiorem wody z sieci wodociągowej
ZUK Krasne prosi o oszczędny jej pobór
i apeluje o zaprzestanie podlewania trawników.

                                                                      

                                                                           Dyrektor ZUK Krasne

                                                                             Henryk Horodecki

 

INFORMACJA

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że z dniem 01 lipca 2019 r. KASA Zakładu ulega likwidacji. Powodem likwidacji jest brak możliwości spełnienia przez Zakład wymogów przewidzianych dla pomieszczeń kasowych.

 

Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład można dokonywać m.in.
w Banku EBS Krasne (bezpłatnie do końca roku), do którego należy zgłosić się z drukiem wpłaty (z faktury lub samodzielnie wypełnionym).

 

Informujemy, że BANK NIE WYSTAWIA FAKTUR!!

 

Z dniem 01 lipca 2019 r. każdemu klientowi Zakładu przypisany będzie indywidualny nr konta bankowego, na które należy regulować swoje należności za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.  Stosowna informacja o zmianie konta bankowego zamieszczona będzie  na fakturze.


 

 KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Zakład Usług Komunalnych w Krasnem zachęca Państwa do zgłaszania aktualnego wskazania wodomierza/-y na skrzynkę elektroniczną:

Dodatkowo, na życzenie Klientów, zwrotnie wysyłamy faktury w formie pliku PDF.

 

BOK  Tel. (17) 23 00 275 w godz. 730 - 1530

(poniedziałek – piątek)

 


 

KOMUNIKAT

 

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

informuje, że trwa obecnie akcja wymiany wodomierzy głównych

z przekroczonym okresem legalizacji.


Pracownicy ZUK w Krasnem przeprowadzają wymiany bez opłat.
Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Zakład.

Informujemy równocześnie, że każdy upoważniony do tego pracownik Zakładu

posiada legitymację służbową wraz ze zdjęciem oraz upoważnieniem.

Dokumenty te jest obowiązany okazać na prośbę Mieszkańców.

 

Tożsamość naszego pracownika możecie Państwo również potwierdzić dzwoniąc
do Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem pod numer telefonu 17 23 00 275.

 

Przypominamy również, że Mieszkańcy posiadający wodomierz dodatkowy

zobowiązani są do jego wymiany po upływie pięciu lat

od daty legalizacji umieszczonej na  wodomierzu.

 


 

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:

Drogi gminne:           504 792 021

Drogi powiatowe:    17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

Drogi krajowe:          19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)