Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS w Malawie

Po długich oczekiwaniach spełniły się marzenia mieszkańców Malawy. 1 października 2015 roku Wójt Gminy Krasne podpisał z Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl, reprezentowanym przez Lidera Inżynieria Rzeszów  S.A. z/s w Rzeszowie, umowę na Rozbudowę bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie  z terminem realizacji do 30.11.2017 roku.

Kontrakt o wartości 6 298 830,00 zł obejmuje  kompleksową budowę hali sportowej o wymiarach areny 24,0m x 44,0m i wysokości 7,1m  z dwukondygnacyjnym zapleczem  sportowym oraz trójkondygnacyjną część edukacyjną, o powierzchni użytkowej 2 497,38 m2  i kubaturze 16 934,72 m3.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa  dzięki pozyskaniu przez Gminę dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w kwocie 1 500 000,00 zł.  W dniu 14.10.2015 r. nastąpiło przekazanie placu pod rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie.

Malawa, czerwiec 2017

Na nowo wybudowanej hali sportowej i części edukacyjnej przy ZS w Malawie prace wykończeniowe zostały już w całości zakończone. W niedługim czasie rozpocznie się procedura odbioru obiektu oraz jego wyposażanie.

Obecnie trwają również prace związane z termomodernizacją dotychczasowego obiektu szkoły w Malawie. Do tej pory częściowo wykonano izolację przeciwwilgociową i cieplną ścian fundamentowych. Wykonywane jest również docieplanie stropów i kominów.

Malawa, luty 2017

Budowa hali sportowej w Malawie dobiega końca! Dzięki intensywnym pracom budowlanym planowany termin realizacji inwestycji ulegnie skróceniu o ponad 6 miesięcy. Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na wrzesień 2017 r., wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Inwestycja realizowana jest przez Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl, reprezentowana przez Lidera Inżynieria Rzeszów  S.A. z/s w Rzeszowie. W chwili obecnej wykonawcy pozostały prace porządkowo-wykończeniowe, położenie nawierzchni  areny hali sportowej oraz wykonanie posadzek w salach lekcyjnych. Z chwilą poprawienia się aury, kontynuowane będą także prace przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu. Kolejnym etapem inwestycji, zaplanowanym na tegoroczne wakacje, jest wyposażenie budynku.

To nie koniec inwestycji związanych z rozbudową bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie. W bieżącym roku zostanie wykonana termomodernizacja istniejącego budynku szkoły, a w przyszłości przy hali sportowej powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 

Malawa, listopad 2016

Na obiekcie trwają prace budowlane wykończeniowe.

Malawa, wrzesień 2016

Malawa, sierpień 2016

Zkończono prace nad elewacją nowej części budynku.

Malawa, lipiec 2016

Malawa, czerwiec 2016

Dobiegają końca prace murarskie na budowie nowej hali przy Zespole Szkół w Malawie. W trakcie realizacji są już prace przy wykonywaniu instalacji wodno - knalizacyjnej oraz roboty elektryczne.

Prowadzone są również prace przy wykonywaniu pokrycia budynku więźbą dachową i pokryciem budynku części dydaktycznej.

Malawa, kwiecień 2016

Malawa, marzec 2016

Malawa, marzec 2016

Malawa, marzec 2016

Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS w Malawie

Malawa, listopad 2015

Rozpoczęcie prac. W chwili obecnej trwają roboty rozbiórkowe oraz przełożenie istniejącego kabla teletechnicznego,  umożliwiając rozpoczęcie robót fundamentowych.