Sołectwa

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

Sołectwo Ludność* Powierzchnia (ha)
Krasne 4 558 1340
Malawa 3 332 1270
Palikówka 1 219 705
Strażów 1 852 595
Ogołem 10 961 3 910

*Źródło: Urząd Gminy Krasne (stan na dzień 31.12.2016 r.).