Sołectwa

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

Sołectwo Ludność* Powierzchnia (ha)
Krasne 4 653 1340
Malawa 3 374 1270
Palikówka 1 211 705
Strażów 1 861 595
Ogołem 11 099 3 910

*Źródło: Urząd Gminy Krasne (stan na dzień 31.12.2017 r.).