Wycinka drzew po nowemu!

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku usuwanie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane zezwolenia na wycinkę. Wobec powyższego właściciele nieruchomości prywatnych nie muszą składać wniosków o uzyskanie takiej decyzji.

Zgoda na usunięcie drzew będzie wymagana, jeśli wycinka związana będzie z działalnością gospodarczą i jeśli obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm  przekroczy 100 cm dla: topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm dla pozostałych gatunków drzew. Za usunięcie drzew na cele gospodarcze trzeba będzie uiścić opłatę, tak jak do tej pory. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, natomiast w przypadku krzewów 200 zł za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami.

Z uzasadnienia do ustawy wynika, że jej celem jest „zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb”.

Dbaj o zieleń!