Kontakt do sołtysów

Sołtysi Sołectw w Gminie Krasne

SOŁTYS SOŁECTWA KRASNE

Stanisław Falandysz

Krasne 142c

36-007 Krasne

tel. 17 855 53 10

SOŁTYS SOŁECTWA MALAWA

Stanisław Wąs

Malawa 513

36-007 Krasne

tel. 17 855 44 67

SOŁTYS SOŁECTWA STRAŻÓW

Grzegorz Morycz

tel. 604 592 063

SOŁTYS SOŁECTWA PALIKÓWKA

Bogusław Rejman

Palikówka 276

36-073 Strażów

tel. 17 771 10 06