KRASNE KONTRA SMOG!

Na terenie gminy Krasne ruszył projekt "Krasne kontra smog" realizowany przez Stowarzyszenie EKOSKOP. Projekt, sfinansowany z budżetu Gminy Krasne, realizowany jest w okresie od 17 marca do 14 czerwca 2017 r. poprzez spotkania z mieszkańcami w każdym z czterech sołectw: w Krasnem, Malawie, Palikówce i Strażowie.

Celem akcji jest zmiana nawyków związanych z nielegalnym i szkodliwym dla jakości powietrza wykorzystywaniem odpadów komunalnych - szczególnie plastików - jako paliwa w domowych kotłowniach c.o., oraz prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Projekt pośrednio służy ochronie zdrowia mieszkańców naszej gminy, gdyż zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na choroby układu oddechowego, alergie, zatory mózgu i płuc, choroby nowotworowe.

Ważne linki:

  1. Prognoza stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim: www.podkarpackie.powietrze.pl
  2. "Nie pal śmieci" - Kampania sfinansowana z budżetu Samorzadu Województwa Podkarpackiego (LINK)
  3. Artykuł Mirosława Ruszały ze Stowarzyszenia EKOSKOP pt. "Smog, a segragacja odpadów" (PDF)

Spotkania z mieszkańcami w ramach zebrań wiejskich

  • Palikówka 02.04.2017 r.
  • Malawa 19.03.2017 r.
Malawa 19.03.2017
Malawa 19.03.2017
Palikówka...
Palikówka...

Kampania "Nie pal śmieci" sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego

W ramach realizowanego zadania został wyprodukowany 3-odcinkowy film edukacyjno-informacyjny pt. „NIE PAL ŚMIECI” przedstawiający zagrożenia dla zdrowia i środowiska jakie powoduje spalanie odpadów w przydomowych piecach.