Oświadczenia majątkowe radnych

Oświarczenia majątkowe Radnych Gminy Krasne

Marian Jachowicz

Przewodniczący Rady Gminy

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Daniel Kaczor

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Bogusław Rejman

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Sołtys

oświadczenie majątkowe za rok 2014

korekta do oświadczenia majątkowego za 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

korekra do oświadczenia majątkowego za 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Kystyna Klus

Radna

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Barbara Lekowska

Radna

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Marek Magierski

Radny

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Waldemar Mikosz

Radny

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Józef Fejdasz

Radny

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Joanna Bonowicz

Radna

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Grzegorz Nowak

Radny

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Eugeniusz Piotrowski

Radny

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Jerzy Skubisz

Radny

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Stanisław Wąs

Radny, Sołtys

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Piotr Lecki

Radny

oświadczenie majątkowe za rok 2014

korekta do oświadczenia majątkowego za 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

Małgorzata Lorenc-Szpila

Radna

oświadczenie majątkowe za rok 2014

oświadczenie majątkowe za rok 2015

korekra do oświadczenia majątkowego za 2015

oświadczenie majątkowe za rok 2016

oświadczenie majątkowe za rok 2017

oświadczenie majątkowe za rok 2018

 

Data publikacji: 
2015-10-27
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-01-08
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel