W sezonie letnim 2016 roku we wszystkich sołectwach  na terenie Gminy Krasne zainstalowano pierwsze urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Siłownie na otwartym terenie publicznym to doskonałe miejsce zarówno dla osób młodych aktywnych, jak i ludzi starszych, które cenią sobie zdrowy styl życia. Są to nie tylko ciekawe miejsca spotkań i integracji, ale również interesujące obiekty małej architektury. Wraz z nowym rokiem siłownie stopniowo będą rozbudowywane o kolejne urządzenia.

Krasne, wrzesień 2016

Malawa, wrzesień 2016

Palikówka, wrzesień 2016

Strażów, sierpień 2016