Bezdomne zwierzęta

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW

APEL

Wójta Gminy Krasne

DO WŁAŚCICIELI PSÓW

W związku z przypadkami zgłoszeń przez mieszkańców dotyczących zagrożenia jakie mogą stwarzać wałęsające się psy przypominam, że na podstawie art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXVIII/298/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne, w którym w Rozdziale 6 zawiera przepisy nakładające obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, m. in.:

  • utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi,
  • osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości,
  • właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
  • zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

 

ZABRANIA SIĘ:
pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

Jednocześnie informuję, że za naruszenie niniejszych przepisów właściciele czworonogów podlegają karze grzywny oraz innego rodzaju konsekwencjom.

W związku z powyższym, proszę o przestrzeganie ww. przepisów i dołożenie wszelkich starań, aby właściwa opieka nad psami była przez Państwa w pełni realizowana.

Wójt Gminy Krasne

Wilhelm Woźniak