Konisje Stałe

Komisja Rozwoju Gospodarczego Ekologii i Gospodarki Przestrzennej

 1. Krystyna Klus - Przewodnicząca
 2. Marek Magierski - Zastępca Przewodniczącego
 3. Waldemar Mikosz - Sekretarz
 4. Joanna Bonowicz
 5. Daniel Kaczor
 6. Bogusław Rejman
 7. Stanisław Wąs
 8. Jerzy Skubisz

 

Komisja Rewizyjna

 1. Barbara Lekowska - Przewodnicząca
 2. Waldemar Mikosz - Zastępca Przewodniczącego
 3. Małgorzata Lorenc-Szpila - Sekretarz
 4. Joanna Bonowicz
 5. Piotr Lecki
 6. Eugeniusz Piotrowski
 7. Józef Fejdasz

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Małgorzata Lorenc-Szpila - Przewodnicząca
 2. Krystyna Kluś - Zastępca Przewodniczącego
 3. Barbara Lekowska - Sekretarz
 4. Marek Magierski
 5. Waldemar MIkosz
 6. Grzegorz Nowak
 7. Jerzy Skubisz

 

Komisna Zdrowia, Oswiaty, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych

 1. Marek Magierski - Przewodniczący
 2. Piotr Lecki - Zastępca Przewodniczącego
 3. Stanisław Wąs - Sekretarz
 4. Eugeniusz Piotrowski
 5. Bogusław Rejman
 6. Grzegorz Nowak
 7. Daniel Kaczor
 8. Józef Fejdasz

 

Data publikacji: 
2015-11-02
Osoba udostępniająca na stronie: 
Jacek Żurawski
Data modyfikacji: 
2015-11-12
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel