Władze Zakładu

Zakładem Usług Komunalnych w Krasnem kieruje:

 

  1. Dyrektor                                                               Marcin Brzychc
  2. Główny Księgowy                                               Emilia Wywrocka
  3.  Kierownik ds.sieci wod.-kan.                          Henryk Horodecki
  4. Kierownik ds.utrzymania dróg i zieleni        Ryszard Berłowski