Władze Zakładu

Zakładem Usług Komunalnych w Krasnem kieruje:

 

  1. Dyrektor                                                              Henryk Horodecki
  2. Główny Księgowy                                               Iwona Kądziołka
  3. Kierownik ds.utrzymania dróg i zieleni          Ryszard Berłowski