Oczyszczanie rowów melioracyjnych 2016

Każdego roku dokonywane są prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych polegające głównie na wykoszeniu porostu traw na skarpach i dnach rowów, opryski i odmulanie rowów, przepustów i wylotów drenarskich.

W tym roku powyższe prace rozpoczeto od wyprofilowania rowów przy drodze Krasne na Kąty. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Krasnem.

Kolejnym etapem prac było wykonanie konserwacji gruntownej rowu M-5 na długości 980 mb w miejscowości Malawa. W ramach zadania wykonano wykoszenie porostu traw na skarpach i w dnie rowu, mechaniczne i ręczne odmulenie  dna rowu, odcinkowe umocnienie dna i skarp płytami jumbo. Łączna wartość prac wyniosła 41 794,05 zł.

Malawa, lipiec 2016 r. Malawa, sierpień 2016 r.

 

Droga Krasne na Kąty, kwiecień 2016 r.

Droga Krasne na Kąty, kwiecień 2016 r.

Droga Krasne na Kąty, początek kwietnia 2016 r.