Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r

Wójt Gminy Krasne przypomina Przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasne o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016  i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017, w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Działalność gospodarcza

Wszelkie informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej są dostępne na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej http://ceidg.gov.pl

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi i wniosek do pobrania.

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi i wniosek do pobrania.