Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem jest czynne:

 - od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530

 

Magdalena Lewandowska-Kustra - pomoc administracyjna

 • przyjmowanie zgłoszeń i informacji dot. stanów wodomierzy
 • wystawianie faktur
 • przyjmowanie zgłoszeń i awarii na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasne
 • podpisywanie umów z odbiorcami o dostawę wody / odprowadzanie ścieków
 • obsługa administracyjna zamówień publicznych
 • udzielanie informacji w sprawach dot. zamówień publicznych oraz inwestycji

tel. (17) 23 00 277

e-mail:

 

Magdalena Gaweł - Łazarz - pomoc administracyjna / kasjer

 • obsługa sekretariatu
 • przyjmowanie zgłoszeń i informacji dot. stanów wodomierzy
 • przyjmowanie zgłoszeń i awarii na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasne
 • wystawianie faktur
 • podpisywanie umów z odbiorcami o dostawę wody / odprowadzanie ścieków

tel. (17) 23 00 276

e-mail: