Sołectwa

W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

Sołectwo Ludność Powierzchnia (ha) Statut sołectwa
Krasne 4441 1340 pobierz
Malawa 3310 1270 pobierz
Palikówka 1230 705 pobierz
Strażów 1816 595 pobierz
Data publikacji: 
2015-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2018-12-20
Osoba modyfikująca: 
Jacek Żurawski