Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Krasne na rok 2018

Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr posesji

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KRASNE  1-615

(czwartek)

„mokre”  i „bio”

11, 25

8, 22

8, 22

6*,19

4*,17

1*,14, 28

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

2*, 15, 29

13, 28*

„suche”

25

22

22

19

17

28

26

23

20

18

29

28*

KRASNE  616 do końca

(środa)

„mokre”  i „bio”

10, 24

7, 21

7, 21

5*,18

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 27*

„suche”

24

21

21

18

30

27

25

22

19

31

28

27*

PALIKÓWKA

(wtorek)

„mokre”  i „bio”

2, 16, 30

13, 27

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3,17,31

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

„suche”

30

27

27

24

22

19

31

28

25

23

20

18

STRAŻÓW

(piątek)

„mokre”  i „bio”

12, 26

9, 23

9, 23

7*, 20

5*, 18

2*,15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

3*, 16, 30

14, 29*

„suche”

26

23

23

20

18

29

27

24

21

19

30

29*

MALAWA

(piątek)

„mokre”  i „bio”

5, 19

2, 16

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

3, 18*,31

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

„suche”

19

16

30

27

25

22

20

31

28

26

23

21

Uwaga: Ze względu na utrudnienia w dojeździe  do posesji, poniższe numery posesji będą obsługiwane  w następujących terminach.

Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr posesji

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”    i „bio”

2, 16, 30

13, 27

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3,17,31

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

„suche”

30

27

27

24

22

19

31

28

25

23

20

18

KRASNE

(wtorek)

1, 1A, 1B ,2, 2B, 3, 4, 5, 6, 10, 10A, 12, 13, 14, 17A, 17B, 17D, 22A, 22B, 24A, 24C,27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27H, 40, 41, 42, 42A, 42B, 43, 43A, 43C, 43D, 44, 44A, 46A, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,74, 75, 76, 78, 81A, 82A, 82B, 156, 160A, 162, 163, 164, 164A, 171A, 172, 172B, 172C, 173, 178, 179, 180, 181, 183A, 183B, 183C, 183D, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211A, 211B, 211C, 211D, 211F, 212, 244, 244A, 244B, 245, 245A, 246A, 258, 258A, 361, 362, 362A, 363, 366, 367, 368, 368A, 368B, 368C,  401C, 401H, 401I, 401K, 408, 408A, 408C, 408E, 409, 409A, 409E, 410, 410A, 411A, 411D, 411E, 412, 413A, 413C, 413I, 413K, 413Ł, 413N, 414, 414A, 414D, 415, 415B, 457A, 457B, 457D, 511, 525, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 544, 545, 546, 563 B, 564/1, 565, 566, 567, 567C, 567E, 569, 622, 626, 627, 629, 631, 634, 636, 637, 638, 639, 642, 645, 648, 650, 651, 655, 661, 662A, 667, 687J, 687L, 735A, 735C, 735D, 735F, 735G, 736, 736A, 736D, 736E, 736F, 739B, 739O, 739R, 739U, 739W, 739X, 740, 740A, 740B, 740C, 740D, 740F, 740G, 740I, 740J, 741D, 757E, 757M, 757O, 757P, 757T, 770D, 784A, 784B, 784F, 784G, 784H, 784I, 784J, 784K, 784L, 784Ł, 784M, 784N, 784O, 784P, 849F, 917A, 917D, 917K, 917M, 940A, 956A, 956B, 960A, 960B, 960C, 961C, 1013, 1014, 1014A, 1015, 1017, 1017A, 1040C, 1040D, 1040K, 1040M, 1040F,  1061C, 1082C, 1083, 1091C, 1091F, 1093C, 1093D, 1093F, 1094B/2, 1094C, 1094D, 1094E, 1094F, 1094G, 1094H, 1094I, 1094J,1094K, 1094Ł, 1094M, 1094O, 1094P, 1094R, 1099A, 1099B.

Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr posesji

2018

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”    i „bio”

5, 19

2, 16

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

3, 18*,31

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

„suche”

19

16

30

27

25

22

20

31

28

26

23

21

STRAŻÓW

(piątek)

33, 33A, 34, 35, 41, 41B, 42, 54, 108A, 108B, 109, 110, 111, 135, 147, 147B, 226, 228, 262, 263, 263A, 265, 296A, 297, 299, 299A, 299B, 334, 334D, 334E,  351E, 351F, 351K, 351L, 351N, 356, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 356F, 365B, 365C, 356E, 356F, 365B, 365C, 365F, 365G, 409, 412, 412C, 413A, 414, 415, 416, 417, 420, 458

PALIKÓWKA

26, 135, 194, 194A, 194C, 194D, 194F, 194G, 421A, 426, 430, 432

 *- przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto.


 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK ul. Ciepłownicza 11 Rzeszów dla Mieszkańców Gminy Krasne w 2018 r. czynny w godzinach 1000-1800 w dniach:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18

16, 30

13, 27

11, 25

8, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

 

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 746a oraz Malawa 200.


 

MOBILNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy KRASNE 2018 r.

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

17 marzec 2018 r.

(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

24 marzec 2018 r.

(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

16 czerwiec 2018 r.

(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

11:00-13:00

23 czerwiec 2018 r.

(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

13 październik 2018 r.

(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

11:00-13:00

20 październik 2018 r.

(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

 

Na prośbę MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. prosimy Państwa o dostosowanie się do godzin trwania zbiórki w poszczególnych sołectwach. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że mieszkańcy pozostawiają odpady przed podstawieniem kontenerów MPGK, co powoduje problemy z załadunkiem oraz generuje dodatkowe koszty dla gminy.

W ramach MPZO zbieramy:

- w marcu i czerwcu następujące rodzaje odpadów:

papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

- w październiku:

odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Pliki do pobrania Pobierz plik