Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Krasne 2017 r.

Rok, miesiąc, dzień Miejscowość,
nr posesji

2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KRASNE  1-615

(czwartek)

„mokre”

12-26

9-23

9-23

6-21*

5*-18

1-16*-29

13-27

10-24

7-21

5-19

3*-16-30

14-29*

„suche”

26

23

23

21*

18

29

27

24

21

19

30

29*

KRASNE  616-do końca

(środa)

„mokre”

11-25

8-22

8-22

5-20*

4*-17-31

14-28

12-26

9-23

6-20

4-18

2*-15-29

13-28*

„suche”

25

22

22

20*

17

28

26

23

20

18

29

28*

PALIKÓWKA

(wtorek)

„mokre”

3-17-31

14-28

14-28

11-25

9-23

6-20

4-18

1-16*-29

12-26

10-24

7-21

5-19

„suche”

31

28

28

25

23

20

18

29

26

24

21

19

STRAŻÓW

(piątek)

„mokre”

13-27

10-24

10-24

7-22*

6*-19

2-17*-30

14-28

11-25

8-22

6-20

4*-17

1-15-30*

„suche”

27

24

24

22*

19

30

28

25

22

20

17

30*

MALAWA

(piątek)

„mokre”

7*-20

3-17

3-17-31

14-28

12-26

9-23

7-21

4-19*

1-15-29

13-27

10-24

8-22

„suche”

20

17

31

28

26

23

21

19*

29

27

24

22

Uwaga:

Ze względu na utrudnienia w dojeździe  do posesji, poniższe numery posesji będą obsługiwane  w następujących terminach.

Rok, miesiąc, dzień
Miejscowość,
nr posesji

2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”

3-17-31

14-28

14-28

11-25

9-23

6-20

4-18

1-16*-29

12-26

10-24

7-21

5-19

„suche”

31

28

28

25

23

20

18

29

26

24

21

19

KRASNE

(środa)

1, 1A, 1B ,2, 2B, 3, 4, 5, 6, 10, 10A, 12, 13, 14, 17A, 17B, 22A, 22B, 24A, 24C,27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27H, 40, 41, 42, 42A, 42B, 43, 43A, 43C, 43D, 44, 44A, 46A, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,74, 75, 76, 78, 81A, 82A, 82B, 156, 160A, 162, 163, 164, 164A, 171A, 172, 172B, 172C, 173, 178, 179, 180, 181, 183A, 183B, 183C, 183D, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211A, 211B, 211C, 211D, 211F, 212, 244, 244A, 244B, 245, 245A, 246A, 258, 258A, 361, 362, 362A, 363, 366, 367, 401C, 401H, 401I, 401K, 408, 408A, 408C, 408E, 411A, 411D, 411E, 412, 413A, 413C, 413I, 414, 414A, 414D, 457A, 457B, 457D, 511, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 544, 545, 546, 563 B, 564/1, 565, 566, 567, 567C, 567E, 569, 622, 626, 627, 629, 631, 634, 636, 637, 638, 639, 642, 645, 648, 650, 651, 655, 661, 662A, 667, 735A, 735C, 735D, 735F, 735G, 736, 736A, 736D, 736E, 736F, 739B, 739O, 739R, 740, 740A, 740C, 740D, 740F, 740G, 740I, 740J, 741D, 757O, 757T, 770D, 784O, 784P, 849F, 917K, 917M, 940A, 956A, 956B, 960A, 960B, 960C, 961C, 1013, 1014, 1014A, 1015, 1017, 1017A, 1040C, 1040D, 1040K,  1061C, 1082C, 1083, 1091C, 1091F, 1093C, 1093F, 1094C, 1094D, 1094E, 1094F, 1094G, 1094H, 1094I, 1094J, 1094O, 1094R

Rok, miesiąc, dzień
Miejscowość,
nr posesji

2017

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”

7*-20

3-17

3-17-31

14-28

12-26

9-23

7-21

4-19*

1-15-29

13-27

10-24

8-22

„suche”

20

17

31

28

26

23

21

19*

29

27

24

22

STRAŻÓW

(piątek)

33, 33A, 34, 35, 41, 41B, 42, 54, 108A, 108B, 109, 110, 111, 135, 147, 147B, 226, 228, 262, 263, 263A, 265, 296A, 297, 299, 299A, 299B, 351E, 351F, 351K, 351L, 351N, 356, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 356F, 365B, 365C, 356E, 356F, 365B, 365C, 365F, 365G, 409, 412, 412C, 413A, 414, 415, 416, 417, 420, 458

PALIKÓWKA

26, 135, 194, 194A, 194C, 194D, 194F, 194G, 421A, 426, 430, 432

*- przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie,

czynny w godzinach 1000-1800 w dniach:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

11

8

8

12

10

14

12

9

13

11

8

13

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.


Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów (MPZO)

na terenie gminy Krasne w 2017 r.

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

6 kwiecień 2017 r.

(czwartek)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

14:00-16:00

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

16:00-18:00

7 kwiecień 2017 r.

(piątek)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

14:00-16:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

16:00-18:00

21 czerwiec 2017 r.

(środa)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

14:00-16:00

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

16:00-18:00

22 czerwiec 2017 r.

(czwartek)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

14:00-16:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

16:00-18:00

18 październik 2017 r.

(środa)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

14:00-16:00

Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej)

16:00-18:00

19 październik 2017 r.

(czwartek)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

14:00-16:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

16:00-18:00

W ramach MPZO zbieramy:

- w kwietniu i czerwcu następujące rodzaje odpadów:

papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

- w październiku:

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.