Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Krasne na rok 2019

Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr posesji

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KRASNE  1-615 (czwartek)

„mokre” 
i „bio”

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

5, 19

3, 17, 31

15*, 28

12, 27*

„selektywne”

24

21

21

18

30

27

25

22

19

31

28

27*

KRASNE  616 do końca(środa)

„mokre” 
i „bio”

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17, 30*

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

14*, 27

11, 24*

„selektywne”

23

20

20

30*

29

26

24

21

18

30

27

24*

PALIKÓWKA(wtorek)

„mokre” 
i „bio”

2*,15, 29

12, 26

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3, 17, 31

„selektywne”

29

26

26

23

21

18

30

27

24

22

19

31

STRAŻÓW(piątek)

„mokre” 
i „bio”

11, 25

8, 22

8, 22

5, 19

4*,17, 31

14, 28

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

2*,16*,29

13, 28*

„selektywne”

25

22

22

19

31

28

26

23

20

18

29

28*

MALAWA(piątek)

„mokre” 
i „bio”

5*, 18

1, 15

1, 15,29

12, 26

10, 24

7, 22*

5, 19

2, 17*,30

13, 27

11,25

8, 22

6, 20

„selektywne”

18

15

29

26

24

22*

19

30

27

25

22

20

 

Uwaga: Ze względu na utrudnienia w dojeździe  do posesji, poniższe numery posesji będą obsługiwane w następujących termin

Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr posesji

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”
i „bio”

2*,15, 29

12, 26

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3, 17, 31

„selektywne”

29

26

26

23

21

18

30

27

24

22

19

31

KRASNE

(wtorek)

1, 1A, 1B ,2, 2B, 3, 4, 5, 6, 10, 10A, 12, 13, 14, 17A, 17B, 17D, 22A, 22B, 24A, 24C,27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27H, 40, 41, 42, 42A, 42B, 43, 43A, 43C, 43D, 44, 44A, 46A, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72,74, 75, 76, 78, 81A, 82A, 82B, 156, 160A, 162, 163, 164, 164A, 171A, 172, 172B, 172C, 173, 178, 179, 180, 181, 183A, 183B, 183C, 183D, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211A, 211B, 211C, 211D, 211F, 212, 244, 244A, 244B, 245, 245A, 246A, 258, 258A, 361, 362, 362A, 363, 366, 367, 368, 368A, 368B, 368C, 399B,  401C, 401H, 401I, 401J, 401K, 408, 408A, 408C, 408E, 409, 409A, 409E, 410, 410A, 411A, 411D, 411E,411F, 412, 413A, 413C, 413I, 413K, 413Ł, 413N, 414, 414A, 414D, 415, 415B, 457A, 457B, 457D, 511, 525, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 544, 545, 546, 563 B, 564/1, 565, 566, 567, 567C, 567E, 569, 591H,  622, 626, 627, 629, 631, 634, 636, 637, 638, 639, 642, 645, 648, 650, 651, 655, 661, 662A, 667, 687J,687L, 735A, 735C, 735D, 735F, 735G, 736, 736A, 736D, 736E, 736F, 739B, 739O, 739R, 739U, 739W, 739X, 740, 740A, 740C, 740D, 740F, 740G, 740I, 740J, 741D, 757E, 757M, 757O, 757P, 757T, 770D, 849F, 891U/1, 891W/4, 891W/5, 917A, 917D, 917K, 917M, 917H/3, 940A, 956A, 956B, 960A, 960B, 960C, 961C, 989D, 1013, 1014, 1014A, 1015, 1017, 1017A, 1040C, 1040D, 1040E, 1040F, 1040K, 1040L, 1040M, 1040O, 1061C, 1063E,1085F, 1082C, 1083, 1091C, 1091F, 1093C, 1093D, 1093F, 1094A, 1094B/2, 1094C, 1094D, 1094E, 1094F, 1094G, 1094H, 1094I, 1094J,1094K, 1094Ł, 1094M, 1094O, 1094P, 1094R, 1099A, 1099B.

Rok, miesiąc, dzień

Miejscowość, nr posesji

2019

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Typ odpadów

„mokre”
i „bio”

5*,18

1, 15

1, 15,29

12, 26

10, 24

7, 22*

5, 19

2, 17*,30

13, 27

11,25

8, 22

6, 20

„selektywne”

18

15

29

26

24

22*

19

30

27

25

22

20

STRAŻÓW
(piątek)

33, 33A, 34, 35, 41, 41B, 42, 54, 63C, 108A, 108B, 109, 110, 111, 135, 147, 147B, 226, 228, 262, 263, 263A, 265, 296A, 297, 299, 299A, 299B, 334, 334D, 334E, 335C, 335E, 351E, 351F, 351K, 351L, 351N, 351J, 356, 356A, 356B, 356C, 356D, 356E, 356F, 365B, 365C, 356E, 356F, 365B, 365C, 365F, 365G, 409, 412, 412C, 413A, 414, 415, 416, 417, 420, 458.

PALIKÓWKA

26, 135, 135A, 193G, 194, 194A, 194C, 194D, 194F, 194G, 421A, 426, 430, 432.

*- przesunięty dzień odbioru odpadów z uwagi na święto.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Ciepłownicza 11 Rzeszów dla Mieszkańców Gminy Krasne w 2019 r. czynny w godzinach 1000-1800 w dniach:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17

15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Malawa 200 i Krasne 746A

 

Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów (MPZO)

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

16 marzec 2019 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

23 marzec 2019 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

8 czerwiec 2019 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

15 czerwiec 2019 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

12 październik 2019 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

19 październik 2019 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

 

W ramach MPZO zbieramy:

  • w marcu i czerwcu: papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.
  • w październiku: odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

 

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz plik