Aktualności

Zmiany w gospodarce odpadami

08-01-2020

Szanowni Mieszkańcy,

Zapewne do zdecydowanej większości mieszkańców naszej Gminy dotarła już informacja o znaczących podwyżkach opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku. Wszyscy zadajemy sobie pytanie dlaczego jest tak drogo i skąd wzięła się tak drastyczna podwyżka tych opłat? Więcej ->

  • Komunikat dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Krasne przypomina o obowiązku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gm. Krasne) do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności (nie dotyczy odpadów produkcyjnych, na które powinny być zawarte oddzielne umowy). Więcej->

Szanowni Mieszkańcy,

W ostatnich tygodniach Mieszkańcy naszego regionu zasypywani byli informacjami na temat problemów podkarpackich samorządów z zagospodarowaniem odpadów. Publikacje medialne informowały o prognozowanych bardzo dużych wzrostach opłat za odbiór odpadów w 2020 roku. Problem ten dotyczy też niestety Gminy Krasne. Więcej ->

  • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - nowy wzór deklaracji

W związku z wejściem w życie nowelizacji (wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U 2019 poz. 1579) informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzające kilka istotnych zmian dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości. Więcej ->

  • Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr XVIII/136/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krasne Wójt Gminy Krasne zawiadamia, iż: począwszy od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Więcej ->

  • Zasady segregacji odpadów komunalnych 

Przypominamy o obowiązujących zasadach segregacji odpadów, które z początkiem 2020 roku obowiązują one wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na zadeklarowany dotychczas sposób gromadzenia odpadów. Każda nieruchomość zaieszkała wyposażona zostanie w 4 kolory worków: żółty, zielony, niebieski, brązowy. Więcej ->

  • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Informujemy, że w 2020 r. wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krasne świadczony będzie przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim. Więcej ->

  • Wniosek na wywóz popiołu

Z uwagi na ogromne Państwa zainteresowanie związane z chęcią selektywnego zbierania popiołów do pojemników dostarczonych przez Gminę, informujemy, że dostawa w/w pojemników odbędzie się w późniejszym terminie i będzie rozłożona na dłuższy okres. Żaden producent nie jest w stanie dostarczyć tak dużej ilości pojemników w krótkim czasie. O terminach dostawy Mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem naszej strony internetowej lub telefonicznie.
Dziękujemy za wyrozumiałość! Więcej ->