Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
19 Luty 2013 6/2013
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2013 rok.
Więcej array-brown
14 Luty 2013 5/2013
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 4/2013
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2013 rok.
Więcej array-brown
23 Styczeń 2013 3/2013
W sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego (...).
Więcej array-brown
04 Styczeń 2013 2/2013
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Więcej array-brown
04 Styczeń 2013 1/2013
W sprawie wyznaczenia głównych celów do monitorowania w Gminie Krasne w 2013 r.
Więcej array-brown