Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Krasne

16-03-2020

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Urzędu Gminy Krasne!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem i koniecznością podjęcia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się, informuję Państwa, że od poniedziałku 16 marca br. do odwołania Urząd Gminy Krasne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych pracują w ograniczonym zakresie.

W tym okresie Urząd Gminy Krasne i jednostki organizacyjne będą nieczynne dla interesantów. W sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny na podane poniżej numery telefonów:

Kasa Urzędu będzie w tym okresie nieczynna. W związku z tym proszę, aby wszelkich płatności podatkowych i za gospodarowanie odpadami dokonywać przelewami poprzez system bankowości elektronicznej.

  • Wpłaty z tytułu podatków, opłaty skarbowej, czynszu i innych należy dokonywać na rachunek bankowy:

Nazwa odbiorcy: Gmina Krasne 36-007 Krasne 121

38 9176 1048 2001 0001 1400 0001

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121

  • Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy:

Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy Krasne 36-007 Krasne 121

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121

  • Wpłaty z tytułu usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Zawieszona zostaje także działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego GOPS. Zachęcam natomiast do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej on-line --> więcej informacji

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą, a w sytuacjach, gdy jest to niemożliwe proszę o jej pozostawienie wyłącznie w wydzielonej urnie na parterze przy wejściu do budynku Urzędu.

Będąc świadomym powagi sytuacji apeluję do Państwa o zastosowanie się do tych czasowych ograniczeń. Bardzo dziękuję za zrozumienie.

Wójt Gminy Krasne
  Wilhelm Woźniak