ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY KRASNE

obowiązujące od 2018 roku

Worek koloru żółtego:

przeznaczony na odpady z metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

WRZUCAMY:

plastikowe butelki po napojach, plastikowe zakrętki, opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i napojach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów itp.), plastikowe torby, worki, reklamówki, folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego.

NIE WRZUCAMY:

opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek
i pojemników po farbach i lakierach.

 

 

Worek koloru zielonego:

przeznaczony na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła.

WRZUCAMY:

butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych
i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

Worek koloru niebieskiego:

przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury.

WRZUCAMY:

opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, gazety
i czasopisma, papier szkolny
i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty
i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:

papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku
i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

 

Worek koloru brązowego:

przeznaczony na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

WRZUCAMY:

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki żywności.

NIE WRZUCAMY:

kości zwierząt, mięsa, olei jadalnych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu.

 

Pozostałe odpady nie dające się wysegregować należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru czarnego.

Pliki do pobrania Pobierz plik

LISTA PUNKTÓW ZBIÓRKI SZKŁA I MAKULATURY NA TERENIE GMINY KRASNE

Lista punktów zbiórki SZKŁA pochodzącego z gospodarstw zamieszkałych na terenie gminy Krasne:

  • Palikówka Badunie - 1 pojemnik
  • Palikówka Łącznik - 1 pojemnik
  • Palikówka pętla - 1 pojemnik
  • Krasne - obok stadionu - 2 pojemniki
  • Krasne Wólka - II pętla autobusowa - 1 pojemnik

Punkt zbiórki MAKULATURY z gospodarstw zamieszkałych na terenie gminy Krasne:

  • Krasne - za budynkiem Urzędu Gminy Krasne - 1 pojemnik