Jakość wody podawana jest w oparciu o wyniki badań pobranych prób wody z różnych miejsc sieci wodociągowej na zlecenie Zakładu Usług Komunlanych w Krasnem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Badania, tzw. monitoring kontrolny (7x w roku) i przeglądowy (1x w roku), przeprowadzane są na zlecenie zakładu. Dodatkowo Sanepid bada jakość tej wody wg własnego harmonogramu 6 razy w roku, w innych miesiącach niż na zlecenie ZUK Krasne.

Zachęcamy do zapoznania się z artyukłem.