Publiczny Żłobek w Krasnem

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców dzieci zapisanych do Publicznego Żłobka w Krasnem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 stycznia br. (środa) o godz. 15:00 w budynku żłobka - Krasne 153.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Publicznego Żłobka w Krasnem, w momencie podpisania umowy rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka.

Umowa ws. korzystania z usług Publicznego Żłobka w Krasnem będzie możliwa do zawarcia w dniu spotkania oraz w dniach 10-11 stycznia 2019 r. 

INFORMACJA O REKRUTACJI DO ŻŁOBKA

Szanowni Państwo,
złożone przez rodziców karty zgłoszeniowe zostały prawidłowo wypełnione, tym samym wszystkie dzieci są przyjęte do Publicznego Żłobka w Krasnem.
Nabór jest stały w miarę wolnych miejsc. Obecnie trwa wyposażanie żłobka w meble, zabawki i pomoce.
Magdalena Mazur
Dyrektor
tel: 17 23 00 375


 

TRWAJĄ ZAPISY DZIECI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W KRASNEM

Zapraszamy rodziców dzieci od 20 tygodnia do 3 lat

Kartę zgłoszeniową można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Krasne
36-007 Krasne 121
w suterenach obok pokoju 500+


pn.- pt. w godzinach 7:30-15:30
 

 

Nabór jest ciągły, trwa przez cały rok w miarę wolnych miejsc

Magdalena Mazur

Dyrektor

tel. 17 23 00 376

Pliki do pobrania Pobierz plik


Szanowni Państwo,

dobiegają końca prace związane z budową Publicznego Żłobka w Krasnem. W najbliższych dniach przygotowujemy się do wyposażania pomieszczeń, które będą gotowe na przyjęcie najmłodszych mieszkańców naszej gminy już 2 stycznia 2019 roku.

Planujemy, że wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Żłobka w Krasnem będzie można składać od połowy listopada br., zgodnie z zapisami regulaminu, który zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Krasne, w zakładce Jednostki organizacyjne/ Publiczny Żłobek w Krasnem, a także na tablicach ogłoszeń.

Postępowanie rekrutacyjne planujemy zakończyć do połowy grudnia 2018 roku.

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne

 

Załączniki:

Uchwała Nr LV/421/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr LV/422//2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Krasnem.

Uchwała Nr LV/423/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 24.08.2018r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.