Aktualności

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

21-03-2019

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

16 marzec 2019 r.
(sobota)

Palikówka
(parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów
(parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

23 marzec 2019 r.
(sobota)

Krasne
(plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa
(parking przy KS „STRUMYK”)

11:00-13:00

W ramach wiosennego MPZO zbieramy:
papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

Terminy kolejnych mobilnych zbiórek:

8 i 15 czerwca

12 i 19 października

Więcej-->