Plany Odnowy Wsi

XXXII/233/09

Uchwała nr XXXII/233/09 Rady Gminy Krasne z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Wsi dla miejscowości Malawa".