Aktualności

Ruszyły roboty budowlane związane z rewitalizacją Wzgórza Marii Magdaleny w Malawie

06-05-2020

Pomimo trwającej pandemii, szerokim frontem ruszyły roboty budowlane realizowane w ramach „Kompleksowej rewitalizacji wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa”, inwestycji o strategicznym znaczeniu, zarówno społecznym, jak i rekreacyjno-turystycznym dla naszej Gminy. Najbardziej zaawansowane są roboty w dawnym Domu Ludowym. Dotychczas wykonano prace rozbiórkowe, instalacje podposadzkowe, wylewki na parterze budynku, zamontowano nową ślusarkę okienną. Wykonywane są roboty fundamentowe, izolacyjne, ścianki działowe i roboty w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wykonawca, firma El-Per Łukasz Korytko zakończy realizację zadania do końca sierpnia.  

Duży postęp robót widoczny jest również na drodze nr 108569R – Malawa Podkościółek, w śladzie której powstanie ścieżka rowerowa o nawierzchni z kruszywa. Dobra organizacja pracy ze strony wykonawcy firmy „JAR”,  gwarantuje oddanie tej części inwestycji przed zaplanowanym terminem już w miesiącu sierpniu.  

Również wykonawca miejsc rekreacji i wypoczynku, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Styka Leszek przystąpiło do realizacji objętych umową prac. Ich efekt można zaobserwować w sąsiedztwie kościoła Marii Magdaleny, gdzie powstanie teren rekreacyjny z 12 metrową wieżą widokową. Do chwili obecnej dokonano zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej, wytyczono ścieżki i alejki. Trwają prace związane z niwelacją terenu i wykonywaniem fundamentu pod wieżę. Rozpoczęto także realizację placu zabaw powyżej kościoła parafialnego, wykonywane są prace polegające na niwelacji terenu.

Inwestycja "Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa" o wartości ponad 6 mln zł, dofinansowana jest ze środków RPO WP na lata 2014-2020 przeznaczonych dla ZIT ROF działanie "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" oraz środków PROW. W efekcie jej realizacji wzgórze Marii Magdaleny, które już dzisiaj dzięki walorom krajobrazowym i historycznym stanowi wizytówkę Gminy Krasne, nabierze nowego, jeszcze bardziej wyjątkowego oblicza.