Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

10-04-2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

Termin trwania naboru: Od 23 kwietnia 2018 r. – do 7 maja 2018 r.

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A (I piętro, pok. nr 3)

Sposób składania wniosków: Wniosek o powierzenie grantu należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA” w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegóły i warunki naboru dostepne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LDG Eurogalicja