Aktualności

KOMUNIKAT

07-06-2019

K O M U N I K A T

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że w sieci wodociągowej gminy Krasne nastąpiła nieznaczna poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom. W wyniku prowadzonej dezynfekcji sieci zmniejszyła się ilość bakterii coli w wodzie przy równoczesnym (jak w poprzednich badaniach) braku w tej wodzie chorobotwórczych bakterii Escherichia coli i Enterokoków.  ( Sprawozdanie z badań wody poniżej).

Informujemy, że   woda z sieci wodociągowej gminy Krasne może być spożywana tylko po przegotowaniu.

Kolejny kontrolny pobór próbek wody do badania przeprowadzony został w piątek 07.06.2019 r. w godzinach południowych.

Następny komunikat dotyczący jakości wody w wodociągu gminnym  zostanie mieszkańcom przekazany w poniedziałek 10.06.2019 r.

 

Dnia 07.06.2019 r.

                                                                               Dyrektor ZUK Krasne

                                                                                   Henryk Horodecki