Aktualności

INFORMACJA Wójta Gminy Krasne o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

09-08-2018

INFORMACJA

Wójta Gminy Krasne

o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

 

W 2019  roku każde z sołectw na terenie gminy Krasne może w ramach funduszu sołeckiego wydatkować środki w kwocie 38.559,50 zł.

Warunkiem ich przyznania jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy Krasne, wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek powinien zawierać:

- wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla sołectwa,

-  oszacowane koszty realizacji przedsięwzięć,

-  uzasadnienie.

 Jednocześnie przypominam, że przedsięwzięcia objęte wnioskiem, w myśl ustawy o funduszu sołeckim muszą dotyczyć zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Sołectwa mogą również realizować wspólne przedsięwzięcia. Jednak każde z sołectw zamierzających wspólnie je realizować odrębnie uchwala wniosek.

Wniosek taki należy złożyć w terminie do 30 września 2018 roku,
celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2019 rok.

Ponadto informuję, że zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz procedura postępowania określone są  w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udzielają Sołtysi poszczególnych sołectw, a decyzje w zakresie rozdysponowania środków funduszu będą podejmowane na najbliższych zebraniach wiejskich.

 

 

Wilhelm Woźniak

Wójt Gminy Krasne

Pliki do pobrania Pobierz plik