Aktualności

"Blisko mieszkamy - wspólnie działamy"

29-10-2019

"Blisko mieszkamy - wspólnie działamy" to hasło przewodnie spotkania integracyjnego seniorów, ich rodzin i sąsiadów, które odbyło się w zeszły wtorek, 22 października, w  sali widowiskowej GOKiB w Krasnem. Organizatorem była Fundacja Rozwoju "Dobre Życie" oraz Wójt Gminy Krasne. Na spotkanie przybyło około 70 osób z Gminy Krasne. Wśród gości byli także seniorzy z Ropczyc i Strzyżowa, którzy opowiedzieli jak działają w swoich środowiskach. Warsztaty poprowadzone zostały innowacyjną metodą world cafe. Efektem końcowym będzie przygotowany przez Fundację raport na temat potrzeb osób 60+ w naszej gminie.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu Fundacji Rozwoju “Dobre Życie” pn. “Seniorzy aktywni lokalnie”, który jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pochodzących z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współfinansowany jest również przez Gminę Strzyżów, Gminę Ropczyce, Gminę Krasne i Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Partnerem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem.

Źródło: profil społecznościowy Fudnacji Rozwoju "Dobre Życie"

Zdjęcia: Radosław Tworek