Aktualności

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Krasne

11-08-2017

W projekcie „Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia” mogą uczestniczyć osoby z województwa podkarpackiego, w wieku od 25. roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim, a w przypadku osób w wieku od 50 lat - niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Szkolenia komputerowe są BEZPŁATNE!

Szkolenia mogą się odbywać w miejscowościach całego Podkarpacia, gdzie skompletowana zostanie grupa (w miarę możliwości blisko miejsca zamieszkania uczestników).

 

Mieszkańcy Gminy Krasne, spełniający powyższe warunki i zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Krasne:

tel. 17 855 59 39

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Seniorów!

Termin pierwszego naboru: 15 wrzesień 2017 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2017 r.

Miejsce szkoleń: pracownie komputerowe w szkołach na terenie gminy Krasne


 

WIĘCEJ NA TEMAT PROJEKTU

„Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany przez OPTeam S.A. w terminie od 01.05.2017 r. do 30.06.2018 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych z Podkarpacia zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach komputerowych i uzyskaniem certyfikatu ECDL.

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat.

Kto może zgłosić swój udział?

W projekcie mogą brać udział osoby należące do co najmniej jednej z następujących grup:

  • w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim
  • w wieku 50 lat i więcej (bez ograniczeń dotyczących poziomu wykształcenia)

zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie Podkarpacia.

 

Jaki jest cel główny projektu?

Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze TIK u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przez min. 140 osób (w tym 70 kobiet i 70 mężczyzn w wieku 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami lub 50 roku życia i powyżej spośród 200 osób z województwa podkarpackiego objętych wsparciem w projekcie w okresie realizacji tj. od 01.05.2017 r. do 30.06.2018 r.

Co jest zawarte w projekcie?

Dla wszystkich uczestników przewidziane są:

  • szkolenia komputerowe (łącznie 108 godz.),
  • egzaminy ECDL celem potwierdzenia uzyskanych umiejętności i kompetencji.

Szkolenia obejmują zagadnienia z określonego poziomu zaawansowania EDCL, zależnie od poziomu grupy.

Szkolenia trwać będą 108 godzin dla każdej grupy, po 4 godz. lekcyjne dziennie. Prowadzonę będą w różnych lokalizacjach na terenie całego województwa podkarpackiego, tam gdzie skompletują się grupy.

Jakie świadczenia są przewidziane dla uczestników projektu?

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe. Mogą ponadto ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe i egzaminy.

Do kiedy będzie prowadzona rekrutacja?

Termin rozpoczęcia rekrutacji to 30 czerwca 2017 r.  Nabór do projektu prowadzony będzie ciągły do zrekrutowania i rozpoczęcia zajęć przez ostatnią  grupę szkoleniową, czyli orientacyjnie do maja 2018 r.

Informacja o zakończeniu rekrutacji umieszczona zostanie stronie internetowej oraz w Biurze Projektu. Formularze rekrutacyjne są w Biurze Projektu oraz poniżej.

Adres Biura Projektu:

OPTeam S.A,

36-002 Jasionka,

Tajęcina 113

Kontakt e-mail:
Informacje telefoniczne: 17 86 72 147, 17 86 72 131

www.szkolenia.opteam.pl


Godziny otwarcia biura projektu: w dni powszednie w godz. 8.00-16.00.
Na potrzeby rekrutacji formularze zgłoszeniowe będzie można składać w budynku OPTeam SA w Rzeszowie przy ulicy Lisa-Kuli 3 w dni powszednie w godz. 8.00 - 17.00. Dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać złożone w zamkniętej podpisanej kopercie („Zgłoszenie do projektu Komputer oknem na świat dla osób dorosłych z Podkarpacia”).

Biuro Projektu jest zlokalizowane w Tajęcinie w Centrum Projektowym Nowoczesnych Technologii OPTeam (tuż koło lotniska w Jasionce). Dojazd do biura w Tajęcinie np. komunikacją MKS: linia nr 224 (rozkład jazdy) oraz linia nr 225 (rozkład jazdy). Kursuje również autobus komunikacji MPK, linia nr 51.

Zapraszamy do udziału w projekcie kandydatów spełniających podane kryteria  uczestnictwa.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 17 8672-147 i 17 8672-131 lub osobistego w Biurze Projektu.