Aktualności

WARSZTATY PLASTYCZNE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"

07-11-2018

6 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem rozpoczęły się warsztaty plastyczne w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne”. Warsztaty prowadzi Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Krasnem: – Pan dyrektor – Ireneusz Śpiewla oraz Pani instruktor – Irena Tuszyńska. Prace wytworzone w ramach warsztatów wezmą udział w konkursie plastycznym zatytułowanym "Mój idealny odblask".

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  RAZEM BEZPIECZNIEJ  im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie 5 przejść dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne oraz działań edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.

Projekt realizowany jest przez Powiat Rzeszowski w partnerstwie z Gminą Krasne. Całkowita wartość projektu wynosi 146 330,64 zł, przy dofinasowaniu w kwocie 95 345, 00 zł.

FOT. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem