Aktualności

KOMUNIKAT

05-06-2019

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem informuje, że sieć wodociągowa w gminie Krasne poddawana jest okresowej dezynfekcji związkami chloru i płukaniu. Prace te mają na celu poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom i prowadzone są pod nadzorem służb sanitarnych. Służby te w dniu 05.06.2019 r. pobrały 5 próbek wody z różnych punktów na terenie gminy celem sprawdzenia jej przydatności do spożycia. Następny kontrolny pobór zaplanowany przez ZUK Krasne odbędzie się 7.06.2019 r. (piątek).

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, w jednej z pobranych w dniu 28.05.2019 r. prób (Gimnazjum Krasne) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii coli przy równoczesnym braku w tej próbce chorobotwórczych bakterii Escherichia coli i Enterokoków

W ramach podjętych działań wywieszono stosowne komunikaty w budynku szkoły informujące o zakazie picia wody bezpośrednio z kranu w tym budynku.

W związku z powyższym, ze względów profilaktycznych prosimy mieszkańców o czasowe spożywanie wody pobranej z sieci tylko po przegotowaniu.

Z chwilą otrzymania przez zakład wyników analiz pobranych próbek wody zostanie mieszkańcom przekazany stosowny komunikat.

 

Dnia 05.06.2019 r.

                                                                               Dyrektor ZUK Krasne

                                                                                   Henryk Horodecki