Aktualności

Poznaj bliżej projekt EDUGATE

29-06-2017

Projekt EDUGATE

Wielojęzyczne nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej
i opiece nad dzieckiem (ECEC)

Wynika z założenia, że w wielokulturowym społeczeństwie, takim jak Europa, małe dzieci powinny uczyć się języków obcych, gdyż jest to źródłem ich sukcesu. W czasach bezprecedensowych wyzwań ekonomicznych i społecznych ważne jest, aby nowe pokolenia miały solidny start w życiu. Dlatego celem Projektu EDUGATE jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad dziećmi. Projekt zakłada także wzmocnienie profilu nauczycieli i wychowawców poprzez wdrożenie innowacyjnych szkoleń i metodyki w systemie ECEC oraz w nauczaniu drugiego języka.

 

W ramach realizacji projektu szkoły, nauczyciele i rodziny zdobędą nowe narzędzia:

Szkoły będą dzielić się swoimi doświadczeniami i wykorzystywać je dzięki nowym sieciom utworzonym pomiędzy krajami partnerskimi.

Wychowawcy i nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności w nauczaniu drugiego języka.

Rodziny będą korzystały z nowych usług. Z kolei dzieci nabędą nowe kompetencje językowe oraz zdolności do integracji.

 

Opracowane w ramach projektu narzędzia będą dostępne na stronie internetowej projektu i użyteczne we wszystkich europejskich szkołach:

Mapa potrzeb - analizująca dwujęzyczność w systemie edukacji wczesnoszkolnej,

Zbiór innowacyjnych, najlepszych praktyk - wyselekcjonowane spośród już stosowanych metod nauczania drugiego języka,

Program edukacyjny i plan pracy - ukierunkowany na naukę drugiego języka z wykorzystaniem codziennych czynności,

Nowe programy nauczania zawodowego - które zwrócą uwagę na umiejętności wielojęzyczne,

Materiały dydaktyczne - testowane przez nauczycieli i wychowawców, a następnie opublikowane na stronie internatowej projektu.

 

Uczestnicy z sześciu krajów!

W projekcie udział biorą gminy, miasta, szkoły i uniwersytety z sześciu europejskich krajów, o odmiennej organizacji, zarządzie, naukowych kompetencjach i umiejętnościach:

 • Włochy – Piacenza (Partner wiodący)
 • Łotwa – Riga (Partner)
 • Polska – Krasne (Partner)
 • Czechy – Szkoła i Przedszkole Angel w Pradze (Partner)
 • Słowenia – Instytut Fini (Partner)
 • Szwecja – Uniwersytet w Göteborgu (Partner)
 • Włochy – Uniwersytet w Mediolanie Bicocca (Włochy)

 

Włącz się w tworzenie Projektu!

Pomiędzy wrześniem 2016 r., a sierpniem 2019 r., Partnerzy będą zbierać doświadczenia, pomysły, komentarze i sugestie. W tym czasie będą testowane materiały dydaktyczne, zaproponowane zostaną także dokumenty i innowacyjne metody nauczania.

Będziesz mieć możliwość współtworzenia projektu i otrzymywania na bieżąco informacji za pośrednictwem strony internetowej, a także profilu w serwisie społecznościowym Facebook:

www.edugateerasmus.eu

www.facebook.com/inedugate

 

Zapraszamy do współpracy! Lista przedszkoli i szkół włączona do Projektu:

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krasnem
 • Zespół Szkół w Malawie
 • Gminne Przedszkole w Malawie
 • Gminne Przedszkole w Palikówce
 • Gminne Przedszkole w Strażowie

Biuro projektu: Urząd Gminy Krasne - tel. 17 855 59 39.