Wydarzenia

Zebranie Wiejskie Sołectwa Malawa

2020-09-20 12:00
Miejsce: Budynek OSP w Malawie
Organizator: Sołtys Sołectwa Malawa
Udział: Bezpłatny

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 statutu Sołectwa Malawa,

z w o ł u j ę

ZEBRANIE WIEJSKIE

                SOŁECTWA MALAWA                

w dniu 20.09.2020 roku

w budynku OSP w Malawie

I Termin Zebrania o godz. 1200,

II Termin Zebrania o godz. 1215.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Malawa na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Malawa na rok 2021.
  4. Sprawy różne, wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie Zebrania.

Wszystkich uczestników Zebrania obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.

                                                                               Sołtys Sołectwa Malawa

                                                                                        Eugeniusz Piotrowski