Wydarzenia

XLVIII SESJA RADY GMINY KRASNE

2022-01-18 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Krasne (parter, sala nr 2)
Udział: Bezpłatny

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

XLVIII SESJA RADY GMINY KRASNE

ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU

18 stycznia 2022 R. O GODZ. 1000

W URZĘDZIE GMINY KRASNE, KRASNE 121

 (parter, sala nr 2).

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Krasne na 2022 rok:
  1. 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. 2. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy Krasne w tym ostatecznej   opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Krasne,
  3. 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s projektu uchwały budżetowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2022r.,
  4. 4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w/s opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Krasne oraz w/s opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  5. 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. 6. głosowanie.
 3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne:
  1. 1. odczytanie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne,
  2. 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne na lata 2022-2039,
  3. 3. dyskusja nad projektem uchwały,
  4. 4. głosowanie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie :
  1. 1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
  2. 2. zmiany uchwały w sprawie przyznania sołtysom diety i zwrotu kosztów podróży.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2021 rok, oraz planów pracy na 2022 rok.
 6. Sprawozdanie Wójta za okres od ostatniej sesji.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Krasne

                                                                                                                                                                                         Grzegorz Nowak